Direct naar de contentDirect naar de footer
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
In het gehele hotel gratis toegang tot ons wifi netwerk
;

Internet

Inloggen

Wij beschikken over een open WiFi netwerk, dit wil zeggen dat u zich niet hoeft aan te melden met een gebruikersnaam of wachtwoord. Het netwerk vindt u terug onder de naam "Hotel Oostzaan".

Afdrukken

Als u een document wenst af te drukken, dan kunt u dit in een bijlage sturen naar onze receptie. U stuurt uw e-mail naar receptie@oostzaan.valk.nl met het verzoek de bijlage af te drukken.