Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

Huisregels voor uw en onze veiligheid In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Hotel Oostzaan – Amsterdam gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • 1. Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Oostzaan-Amsterdam, die verband houden met huisregels dienen strikt te worden opgevolgd;
 • 2. Klachten / opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden;
 • 3. Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • 4. Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand;
 • 5. Gebruik bij brand in geen geval de liften;
 • 6. Bij het inchecken dient iedereen een geldig legitimatiebewijs te kunnen overhandigen (geen kopie). Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar;
 • 7. Personen onder de 18 jaar mogen helaas niet zonder begeleiding van ouder en/of Voogd verblijven. Zonder ouder en/of Voogd mogen minderjarige personen niet in ons hotel overnachten.
 • 8. Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden;
 • 9. Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie;
 • 10. Hotel Oostzaan is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen;
 • 11. De Directie en personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden;
 • 12. De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden;
 • 13. Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;
 • 14. Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring mee kunnen geven.

Het is verboden om:

 • 14. Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen;
 • 15. Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van hotel Oostzaan kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten;
 • 16. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas);
 • 17. Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook;
 • 18. Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staan hier schoonmaakkosten op van €250,00;
 • 19. Oneigenlijk gebruik te maken van blusmiddelen / brandmelders, mochten wij dit constateren wordt een bedrag van ten minste € 250,00 in rekening gebracht;
 • 20. Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal;
 • 21. Niet ingeschreven gasten op uw kamer te ontvangen;
 • 22. Het onderverhuren van uw kamer aan andere personen;
 • 23. Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • 24.Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van “het niet naleven van ons huisreglement” en indien nodig uw kamer te ontruimen en u uit het hotel te verwijderen; In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Van der Valk Hotel Oostzaan- Amsterdam. De Directie van Van der Valk Hotel Oostzaan – Amsterdam wenst u een prettig en veilig verblijf toe.

Zero Tollerance

 • Hotel Oostzaan hanteert gedurende de maatregelen omtrent het coronavirus (COVID-19) een zero tolerance beleid. Dit beleid is opgebouwd uit maatregelen die door de overheid en het RIVM zijn opgesteld en uit de huisregels van Hotel Oostzaan. Dit beleid hanteren wij om de veiligheid en de gezondheid van zowel gasten als medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen.

 • Voor al onze gasten betekent dit dat, bij het niet naleven van één van onderstaande regels, er geen waarschuwing gegeven zal worden maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en mocht u een borg hebben betaald zal deze helaas worden ingehouden.

 • 1. Minder dan 1,5 meter afstand te bewaren tussen u en andere gasten en/of medewerkers.
 • 2. Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring mee kunnen geven.
 • 3. Samen te scholen met meer dan 2 personen in Hotel Oostzaan.
 • 4. Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal;
 • 5. Niet ingeschreven gasten op uw kamer te ontvangen;
 • 6. Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas);
 • 7. Het onder/door verhuren van uw kamer aan andere personen;
 • 8. Op de kamer te verblijven met een minderjarige op de kamer zonder ouder/voogd;
 • 9. De kamer te huren op uw naam zonder dat u zelf in de kamer verblijft.
 • 10. Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen;
 • 11. Een handeling uit te voeren waardoor het alarmsysteem in werking wordt gesteld.
 • 12. Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van hotel Oostzaan kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten;
 • 13. Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook;
 • 14. Bepaalde versiering te gebruiken in de kamer zoals bijvoorbeeld confetti. Bij onze receptie kunt u informeren welke decoratie wel of niet is toegestaan.
 • 15. Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • 16. Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staan hier schoonmaakkosten op van €250,00;
 • 17. Oneigenlijk gebruik te maken van blusmiddelen / brandmelders, mochten wij dit constateren wordt een bedrag van ten minste € 250,00 in rekening gebracht;
 • 18. Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.