Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

Huisregels voor uw en onze veiligheid In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Hotel Oostzaan – Amsterdam gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Hotel Oostzaan-Amsterdam, die verband houden met huisregels dienen strikt te worden opgevolgd;
 • Klachten / opmerkingen kunt u bij de bedrijfsleiding melden;
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand;
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften;
 • Bij het inchecken dient iedereen een geldig legitimatiebewijs te kunnen overhandigen (geen kopie). Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar;
 • Personen onder de 18 jaar mogen helaas niet zonder begeleiding van ouder en/of Voogd verblijven. Zonder ouder en/of Voogd mogen minderjarige personen niet in ons hotel overnachten.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden;
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie;
 • Hotel Oostzaan is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen;
 • De Directie en personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden;
 • De kamer dient in verband met hygiënevoorschriften iedere dag schoongemaakt te worden;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

Het is verboden om:

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen;
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van hotel Oostzaan kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten;
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben welke vermeld staan op Lijst 1 van de Opiumwet (dit geldt ook voor slagroompatronen / lachgas);
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook;
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staan hier schoonmaakkosten op van €250,00;
 • Oneigenlijk gebruik te maken van blusmiddelen / brandmelders, mochten wij dit constateren wordt een bedrag van ten minste € 250,00 in rekening gebracht;
 • Met meerdere personen op de kamer te verblijven dan het gereserveerde aantal;
 • Niet ingeschreven gasten op uw kamer te ontvangen;
 • Het onderverhuren van uw kamer aan andere personen;
 • Het ontvangen van gasten op de kamers ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten.
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben.
 • Kaarsen/wierook aan te steken op de kamers in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).